WYSIWYG Web Builder


Szanowni Państwo,

W ramach działalności oferuję Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę prawną w zakresie dokonywanych przeze mnie czynności notarialnych, jednocześnie zapewniając pewność                           i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Moją dewizą jest najwyższa jakość świadczonych przeze mnie usług notarialnych oraz rygorystyczne przestrzeganie ustawowego obowiązku czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zaznaczam, iż okoliczności związane z dokonywanymi czynnościami notarialnymi są objęte tajemnicą notarialną.

W celu uzyskania kompletnej informacji w zakresie planowanej przez Państwa czynności prawnej, jak również wymaganych dokumentów jakie są niezbędne do jej dokonania, wysokości wszelkich kosztów
(w tym: opłat sądowych i podatkowych oraz wynagrodzenia notariusza), a także w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Wszelkie informacje związane z realizacją zamierzonych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.

Czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu i zgodności kopii z okazanym dokumentem dokonywane są na bieżąco i nie wymagają wcześniejszego umówienia.

                                Zapraszam

                 Kamila Szwarc - NOTARIUSZ
Kontakt
        Godziny otwarcia:
   
   Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym dowolnym dla Państwa terminie i czasie - w tym również w soboty i w niedziele.

email: kancelaria@notariuszkielce.com

Dane kontaktowe

tel. kom. 607-700-872
tel. 413437289
        Godziny otwarcia:
   
   Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym dowolnym dla Państwa terminie i czasie - w tym również w soboty i w niedziele.